Seminar inspirațional și atelier de tir cu arcul cu studenții de la Facultatea de Pedagogie, Universitatea București

În luna decembrie studenți ai anilor I și II ai Facultății de Psihologie și Științele Educației au participat alături de Ghiorghi Filip la un seminar de informare asupra problematicii dizabilităților locomotorii. Tinerii au pus întrebări punctuale fiind interesați de modalitățile practice de depășirea a dificultăților de ordin fizic și atitudinal prezente la nivelul societății noastre și mai ales cum pot ei contribui la îmbunătățirea procesului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii. Ulterior, studenții au fost provocați de sportivul nostru la o sesiune de tir cu arcul, putându-și testa și exersa abilitățile fizice și psihice, sportul rămânând principala opțiune de reintegrare socială și de conștientizare a abilităților persoanelor cu dizabilități.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *